Informatie

 

Neem gerust contact met mij op

 

   

  Mocht u binnen 2 dagen geen reactie hebben gehad, stuur dan een mail naar tochet.fotografie@gmail.com ,af en toe doet het formulier het niet.

   

  Fotograaf
  Toos van der Veeke

  Veenkamp 40
  2632AL Nootdorp
  +31 (0)6 22500635
  tochet.fotografie@gmail.com


   

   

  Shootdagen
  Woensdag voor kids en gezinsshoots

  Zaterdag voor kids en gezinsshoots

  Alle avonden na 19.30 voor 14 jaar en ouder
  Zondag op aanvraag (let op geen standaard tarief)

   


   

  Werkt samen met

  www.colorfulkidz.nl 
  Een multiculturele agency voor kinderen met een leeftijd tussen 0 en 16 jaar oud.

  www.jccverbouwingen.nl 
  Voor al uw verbouwingen in en rond om huis of voor je foto studio. 

  www.dutchinstaagency.com

  Ben je een (beginnend) model en wil je gezien worden? Dan zit je goed bij Dutch instagram models.
  Dutch instagram models wil modellen tot en met 15 jaar promoten.

   

   

  Naast de standaard Witte en Zwarte heb ik ook hele leuke kleuren.

   

   

  Voor volwassenen (fullbody) 2.72 meter breed 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Voor de kleintjes 1.35 breed of voor halfbody / portret zijn deze kleuren ook heel mooi.

  Cobalt Blue

  Apple GreenCrimson Red Charoal Grey Chestnut Orchid

   

   

   

  Portfolio Shoot

  Wanneer je model bent of wilt worden heb een portfolio nodig. 

  Het gaat in je portfolio niet om de laatste mode, het nieuwste kapsel, de leukste accessoires of de meest kleurrijke achtergrond. Uiteindelijk gaat het om jou en jouw uitstraling! 

  De eisen aan portfolio zijn divers, zoals het laten zien van verschillende gezichtsuitdrukkingen.

  Voor een basis portfolio: portret, half body en fullbody kan je bij mij terecht.

  Ik maak standaard de foto’s met een witte en een zwarte achtergrond, de kleur beige en lichtgrijs is ook mogelijk.

  Een portfolioshoot voor kids gaat anders, zij kunnen niet altijd doen wat er geeïst word omdat ze heel bewegelijk zijn en soms hebben ze er gewoon geen zin in.
  Ik laat een kind lekker zijn/haar gang gaan om de beste resultaten te behalen.

   

   

   

   

  TFP Shoot

  De afkortingen staan voor verschillende (Engelstalige) afkortingen:
  -Time For Print, Trade For Print, Time For Portfolio, Trade For Portfolio.

   

  Wat houd dit in:
  Time for print is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van (amateur)modellen door (amateur)fotografen. Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd. In plaats van een betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal afdrukken van de sessie te verstrekken aan het model. De gemaakte foto’s mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal, al liggen de rechten over de foto’s wel bijna altijd bij de fotograaf. Daarnaast zijn veel professionele modellen begonnen met een portfolio gevuld met foto’s die gemaakt zijn tijdens TFP-sessies.

   

  Bij een TFP-sessie wordt er geen geld betaald. Het model krijgt geen vergoeding en de fotograaf krijgt eveneens geen vergoeding voor de afdrukken of cd’s met foto’s die er tijdens de fotosessie zijn gemaakt.

  Af en toe zal ik via diverse facebook pagina’s modellen vragen om een idee uit te werke

   

  Je bent door mij benaderd voor een fotoshoot

  Af en toe vraag ik kinderen en/of volwassen voor een fotoshoot om mijn portfolio aan te vullen, je krijgt dan mijn visitekaartje om contact met mij op te nemen.

  Wat houd dit in:
  Dit houd in dat ik jou graag wil fotograferen. 🙂

  Dit betreft een gratis shoot. Je krijgt van mij 4 foto’s bewerkt in hoge resolutie met Logo.
  De foto’s worden gebruikt voor mijn website/facebook/instagram.

   

  Het is mogelijk om meer foto’s af te nemen.

  Tochet Fotografie 2020

   

   

  Auteursrecht
  Het auteursrecht op de gemaakte beelden ligt ten allen tijde bij de fotografe van Tochet Fotografie.

  Door het boeken van een fotosessie geeft de klant de fotografe toestemming om de gemaakte beelden van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en/of drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit bij het boeken van een shoot dit aan te geven.

  Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om beelden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. Klant mag bij inschrijving wedstrijd bij andere partijen alleen beelden opgeven die voorzien zijn van het logo van Tochet Fotografie.

  Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe (hiermee wordt bedoelt delen van, bijsnijden van foto’s te gebruiken en gebruik van filters).

   

  Mee-fotograferen

  Mee-fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Tochet Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.


  Fotosessie
  De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd en de betaling ontvangen heeft. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotosessie contact op met de fotografe.
  Na de fotosessie stelt Tochet Fotografie binnen drie weken een persoonlijke contact sheet samen. In deze sheet staan de bewerkte beelden voorzien van logo. Vanuit deze sheet kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen en eventuele extra bestanden en/of producten bijbesteld worden. Bij elke fotosessie zitten vijf digitale bestanden bij de prijs inbegrepen. Extra bestanden kunnen tot veertien dagen na de fotosessie worden bijbesteld.

  Bij een fotosessie op locatie wordt reiskosten in rekening gebracht  à €0,40 per kilometer buiten Den Haag.  Eventuele parkeer- en/of toegangskosten voor een locatie zitten niet in de prijs inbegrepen.

   

  Bewaartermijn
  Beelden worden twee jaar bewaard op een harde schijf. Het is mogelijk om nabestellingen te plaatsen. Hieraan zit echter kosten verbonden om een nieuwe sheet gereed te maken, te weten € 24,95 voor het opzoeken van de beelden en het maken van de persoonlijke sheet.

  Prijswijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn geldig. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op oude prijzen.


  Betaling
  Bij boeken van de sessie ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van veertien dagen, doch maximaal drie dagen voorafgaand aan de sessie dag. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Het is niet mogelijkheid om het bedrag te pinnen.

   

  Annuleringsvoorwaarden
  In geval van ziekte is het mogelijk om maximaal 24 uur voorafgaand aan de fotosessie kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotosessie door de klant brengt de fotograaf 50 procent van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien Tochet Fotografie de afspraak niet kan nakomen zal deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.

   

  Te laat komen
  Wanneer de klant later komt dan het afgesproken tijdstip gaat dit ten koste van de sessietijd.

   

  Aansprakelijkheid
  Tochet Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Tochet Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken of producten die niet door haar zijn geleverd.

   

  Privacy en persoonsgegevens
  Tochet Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

   

  Tochet Fotografie 2020

   

  Tochet Fotografie, gevestigd aan Veenkamp 40 2632AL Nootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Tochet Fotografie
  Veenkamp 40
  2632AL Nootdorp
  tochet.fotografie@gmail.com


  Toos van der Veeke is de Functionaris Gegevensbescherming van Tochet Fotografie
  Zij is te bereiken via tochet.fotografie@gmail.com

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Tochet Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voor- en achternaam
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  IP-adres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Locatiegegevens
  Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Internetbrowser en apparaat type
  Bankrekeningnummer

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tochet.fotografie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Tochet Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Het afhandelen van uw betaling
  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Tochet Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  Tochet Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Tochet Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tochet Fotografie) tussen zit.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Tochet Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor je persoonsgegevens.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Tochet Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tochet Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Tochet Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tochet Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tochet.fotografie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tochet Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Tochet Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tochet.fotografie@gmail.com

   

  Scroll Up