Algemene Voorwaarden

 

Engels/English

Tochet Fotografie 2020

 

 

Auteursrecht
Het auteursrecht op de gemaakte beelden ligt ten allen tijde bij de fotografe van Tochet Fotografie.

Door het boeken van een fotosessie geeft de klant de fotografe toestemming om de gemaakte beelden van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en/of drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit bij het boeken van een shoot dit aan te geven.

 

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om beelden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. Klant mag bij inschrijving wedstrijd bij andere partijen alleen beelden opgeven die voorzien zijn van het logo van Tochet Fotografie.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe (hiermee wordt bedoelt delen van, bijsnijden van foto’s te gebruiken en gebruik van filters).


Mee-fotograferen

Mee-fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Tochet Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.


Fotosessie
De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd en de betaling ontvangen heeft. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotosessie contact op met de fotografe.
Na de fotosessie stelt Tochet Fotografie binnen drie weken een persoonlijke contact sheet samen. In deze sheet staan de bewerkte beelden voorzien van logo. Vanuit deze sheet kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen en eventuele extra bestanden en/of producten bijbesteld worden. Bij elke fotosessie zitten vijf digitale bestanden bij de prijs inbegrepen. Extra bestanden kunnen tot veertien dagen na de fotosessie worden bijbesteld.

Bij een fotosessie op locatie wordt reiskosten in rekening gebracht  à €0,40 per kilometer buiten Den Haag.  Eventuele parkeer- en/of toegangskosten voor een locatie zitten niet in de prijs inbegrepen.

 

Bewaartermijn
Beelden worden twee jaar bewaard op een harde schijf. Het is mogelijk om nabestellingen te plaatsen. Hieraan zit echter kosten verbonden om een nieuwe sheet gereed te maken, te weten € 24,95 voor het opzoeken van de beelden en het maken van de persoonlijke sheet.

Prijswijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn geldig. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op oude prijzen.


Betaling
Bij boeken van de sessie ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van veertien dagen, doch maximaal drie dagen voorafgaand aan de sessie dag. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Het is niet mogelijkheid om het bedrag te pinnen.

 

Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte is het mogelijk om maximaal 24 uur voorafgaand aan de fotosessie kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotosessie door de klant brengt de fotograaf 50 procent van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien Tochet Fotografie de afspraak niet kan nakomen zal deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.

 

Te laat komen
Wanneer de klant later komt dan het afgesproken tijdstip gaat dit ten koste van de sessietijd.

 

Aansprakelijkheid
Tochet Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Tochet Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken of producten die niet door haar zijn geleverd.

 

Privacy en persoonsgegevens
Tochet Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

 

 

 

Scroll Up